Γωνιά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος σε δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα E-twinning . Επιπλέον , καταθέσαμε την αίτησή μας για το πρόγραμμα Erasmus+ και προσδοκούμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα,