Καλό μήνα!

Στο πεδίο Ανακοινώσεις έχει αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων, για την μεγαλύτερη διευκόλυνση των μαθητών μας!

Πρόγραμμα τμημάτων από 02/10/23
Ωρολόγιο πρόγραμμα τμημάτων
Αγιασμός 2023-2024

Μετά τον Αγιασμό, θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές και τις μαθήτριές μας .Για το λόγο αυτό, θα ήταν καλό να έχουν μαζί τους τις σχολικές τσάντες τους!

Εγγραφές μαθητών 2023-24

Archive