ΤΜΗΜΑ Α2

#ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
1Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση-(Α2)Ιστορία-(Α2)Θρησκευτικά-(Α2)Νεοελληνική Λογοτεχνία-(Α2)Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση-(Α2)
2Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-(Α2)Μαθηματικά-(Α2)Πληροφορική-(Α2)Γαλλικά μέσοι-(Α ΓΑΛΛΙΚΑ), Γερμανικά μέσοι-(Α ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-(Α2)
3Μαθηματικά-(Α2)Γλωσσική Διδασκαλία-(Α2)Γλωσσική Διδασκαλία-(Α2)Αγγλικά μέσοι-(Α2 ΑΓΓΛΙΚΑ)Φυσική-(Α2)
4Θρησκευτικά-(Α2)Καλλιτεχνικά-(Α2)Βιολογία-(Α2)Οικιακή Οικονομία-(Α2)Φυσική Αγωγή-(Α2)
5Γεωλογία – Γεωγραφία-(Α2)Μουσική-(Α2)Φυσική Αγωγή-(Α2)Τεχνολογία-(Α2)Μαθηματικά-(Α2)
6Πληροφορική-(Α2)Αγγλικά μέσοι-(Α2 ΑΓΓΛΙΚΑ)Μαθηματικά-(Α2)Ιστορία-(Α2)Νεοελληνική Λογοτεχνία-(Α2)
7Γλωσσική Διδασκαλία-(Α2)Γαλλικά μέσοι-(Α ΓΑΛΛΙΚΑ), Γερμανικά μέσοι-(Α ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)