Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο Τραγανού

Ολοκληρώθηκαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο σχολείο μας, Γυμνάσιο Τραγανού, για τη φετινή σχολική χρονιά 2021-22 και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Οι δραστηριότητες έγιναν κυρίως μέσα στην αίθουσα και στο εργαστήριο της Πληροφορικής, ενώ πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη πεδίου στο “Σπίτι του νερού” στην Πάτρα . Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες που θα τους συντροφεύουν στη ζωή τους.

Και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν τους τέσσερις (4) θεματικούς κύκλους: 1ος : Ζω καλύτερα – Ευ ζήν, με περίοδο υλοποίησης Οκτώβριος-Νοέμβριος, 2ος Φροντίζω το περιβάλλον, με περίοδο υλοποίησης Δεκέμβριος-Ιανουάριος, 3ος Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, με περίοοδο υλοποίησης Φεβρουάριος-Μάρτιος, 4ος Δημιουργώ και καινοτομώ, με περίοδο υλοποίησης Απρίλιος-Μάϊος. Συντονίστρια του προγράμματος ήταν η εκπαιδευτικός Μανουσιάδη Χριστίνα ΠΕ 02, ενώ στις τρεις τάξεις την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων πραγματοποίησαν οι Εκπαιδευτικοί: Ονταμπασίδου Ιωάννα ΠΕ 02 (Α τάξη), Αλεξόπουλος Ελευθέριος ΠΕ04 04 (Β τάξη) και Θεοδωροπούλου Ιωάννα ΠΕ 86 (Γ τάξη).

Οι δραστηριότητες ήταν βιωματικές και είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της κοινωνικής ενσυναίσθησης και  ευθύνης, να συζητήσουν και να προβληματιστούν για τα δικαιώματά τους.

Με την ολοκλήρωση όλων των Θεματικών κύκλων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποίησαν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα από την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κρίθηκε θετικό και τα παιδιά έμειναν αρκετά ευχαριστημένα, τόσο από τη μεταξύ τους συνεργασία όσο και από τη συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Τα προϊόντα των εργαστηρίων ήταν: βιωματικές δραστηριότητες, σύντομοι διάλογοι, φύλλα εργασίας, βίντεο, δημιουργικές κατασκευές (χρήση 3-D σχεδιασμού με TinkerCad), εννοιολογικοί χάρτες, ζωγραφική, κολάζ, ερωτηματολόγια, ενώ ένα δείγμα των παραγομένων υπάρχει στην ιστοσελίδα  του σχολείου.

Δείγματα 3-D σχεδιασμού θερμοκηπίων με το πρόγραμμα TinkerCad:

https://www.tinkercad.com/things/ilpg9A1GoU4?sharecode=TNMLaDqgqMlzD8OIZIrCEn2UBbSgVxygWZ_EiYhuAW4

https://www.tinkercad.com/things/5p8CsgNACe2?sharecode=rm_-7UAd5bMKPSQ6iQKolnAb5Gc2QRFEuUqnpwU26Io

https://www.tinkercad.com/things/euSGOt397cZ?sharecode=IgifU6JytRS6_mfq0sKw52w4vKXZTmW5k5RBgzucKRM

https://www.tinkercad.com/things/3k2JK45WATG?sharecode=IAZM98thSLapv6QWDjsVwnq9TKH17zrrbZqfYgLy7YI