ΤΜΗΜΑ A1 2021

ΤΜΗΜΑ Α1 2021-2022

#ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
1Φυσική Αγωγή-(Α1)Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση-(Α1) Γλωσσική Διδασκαλία -(Α1)Πληροφορική-(Α1)Γλωσσική Διδασκαλία-(Α1)
2 Γλωσσική Διδασκαλία -(Α1)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-(Α1)Μαθηματικά-(Α1)Αγγλικά-(Α1)
Αγγλικά-(Α1)
3Θρησκευτικά-(Α1)Νοελληνική Λογοτεχνία-(Α1)Θρησκευτικά-(Α1)Μαθηματικά-(Α1)Μαθηματικά-(Α1)
4Ιστορία-(Α1)Μαθηματικά-(Α1)Βιολογία-(Α1)Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση -(Α1)Γεωλογία-Γεωγραφία-(Α1)
5Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-(Α1)Καλλιτεχνικά-(Α1)Φυσική Αγωγή-(Α1)Πληροφορική-(Α1)Φυσική-(Α1)
6Τεχνολογία-(Α1)Εργαστήρια Δεξιοτήτων-(Α1)Οικιακή Οικονομία-(Α1)Ιστορία-(Α1) Νοελληνική Λογοτεχνία -(Α1)
7