ΤΜΗΜΑ A2 2021

ΤΜΗΜΑ Α2 2021-2022

#ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
1Γλωσσική Διδασκαλία-(Α2)Ιστορία-(Α2) Νεοελληνική Λογοτεχνία-(Α2)Αγγλικά-(Α2)Αγγλικά-(Α2)
2Οικιακή Οικονομία -(Α2)Μαθηματικά-(Α2)Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση-(Α2)Μαθηματικά-(Α2)
Γλωσσική Διδασκαλία-(Α2)
3Φυσική Αγωγή-(Α2)Γεωλογία-Γεωγραφία-(Α2)Ιστορία-(Α2)Πληροφορική-(Α2)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-(Α2)
4Τεχνολογία-(Α2)Φυσική-(Α2)Θρησκευτικά-(Α2)Πληροφορική-(Α2)Εργαστήρια Δεξιοτήτων-(Α2)
5Θρησκευτικά-(Α2)Βιολογία-(Α2)Μαθηματικά-(Α2)Γλωσσική Διδασκαλία-(Α2)Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση-(Α2)
6Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-(Α2)Καλλιτεχνικά-(Α2)Μαθηματικά-(Α2)Νεοελληνική Λογοτεχνία-(Α2) Γαλλικά -(Α2)
7Γαλλικά-(Α2)Φυσική Αγωγή-(Α2)