Ωράριο

Ωράριο λειτουργίας Γυμνασίου Τραγανού

08:15 – 09:00 1η ΩΡΑ

09:00- 09:05 1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

09:05 – 09:45 2η ΩΡΑ

09:45 – 09:55 2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

09:55 – 10:35 3η ΩΡΑ

10:35 – 10:45 3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45 – 11:25 4η ΩΡΑ

11:25 – 11:35 4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:35 – 12:15 5η ΩΡΑ

12:15 – 12:25 5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:25 – 13:05 6η ΩΡΑ

13:05 – 13:10 6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:10 – 13:45 7η ΩΡΑ