ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022, υποβάλλουν “Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής , ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής “, μέσω της εφαρμογής e- εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως “Κηδεμόνας e- εγγραφές” στο ΠΣ myschool.

Leave a comment