Καλό μήνα!

Στο πεδίο Ανακοινώσεις έχει αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων, για την μεγαλύτερη διευκόλυνση των μαθητών μας!

Leave a comment